Mens, stad, natuur en land. Samen continu met elkaar in gesprek. Veranderingen in zienswijze, economie en maatschappij leiden tot het ontstaan van de noodzaak naar nieuwe plannen voor de leefomgeving. Tim de Weerd Landschapsarchitect ontwerpt aan verandering in stad en land. Het ontwerp krijgt een nuchtere rol toebedeeld. Het vormt niet een doel op zichzelf, maar is het middel waarmee veranderingen vanzelfsprekend worden ingepast. Tim de Weerd Landschapsarchitect staat voor helder en opgeruimd ontwerp, zonder een verfijnde detaillering uit het oog te verliezen. Plannen die tegelijkertijd de ruimte bieden aan toevalligheden en ontwikkelingen in de tijd, zonder aan kracht in te boeten.