Nieuwe Kuip Rotterdam

Nieuwe Kuip Rotterdam


Een Nieuwe Kuip in Rotterdam-Zuid als motor voor gebiedsontwikkeling! In de bestuursopdracht is de opgave geformuleerd om een masterplan te maken voor de nieuwe Kuip (DNK) die ruimte moet bieden aan ruim 70.000 mensen. Bij een stadion van een dergelijke omvang hoort een forse logistieke machine, met duizenden parkeerplaatsen en andere infrastructurele voorzieningen. Daarnaast is het de bedoeling in de directe omgeving van het bestaande en nieuwe stadion een aantal andere functies een plek te geven, zoals een schaatsbaan, de Topsporthal en de uitbreiding daarvan, een trainingscomplex voor SC Feyenoord, ruimte voor de breedtesport, enzovoorts.
Met de geschetste programma’s en de door de gemeente geuite ambities onder andere op het gebied van de verbetering van de verkeersstructuur en het openbaar vervoer op Zuid ontstaat echter een opgave welke die een locatiestudie voor een nieuw stadion verre overstijgt. De feitelijke opgave (en kans!) betreft die van stedelijke ontwikkeling ofwel gebiedsontwikkeling, waarbij DNK een belangrijke aanjager/motor hiervan is.

Werkverband: H+N+S Landschapsarchitecten
Jaar: 2008