Dommelentree Boxtel

Dommelentree Boxtel

Aan de zuidelijke entreeweg van Boxtel, op de kruising met de rivier De Dommel, staat een oude meubelfabriek die ooit in gebruik was als stoomwasserij. Van deze ooit zo kenmerkende industrie is het complex het enig overgeblevene in Boxtel. In opdracht van de gemeente, in nauw overleg met de eigenaar, is een voorstel voor de herontwikkeling van de locatie opgesteld, gevoed vanuit een sterk landschappelijke insteek.
Het principe van het Brabants buurtschap of boerderij-cluster ligt ten grondslag aan het ontwerp voor de locatie. De nieuwe woonhuizen staan los gegroepeerd rond de ‘koer’ of hof, op een oude donk langs de Dommel. Het monumentale fabrieksdeel wordt gerestaureerd en op een zo natuurlijk mogelijke wijze in dit nieuwe buurtschap aan de Dommel opgenomen. Het biedt ruimte aan twee appartementen. Verder zijn grondgebonden woningen voorgesteld, deels aan het oude lint en deels gegroepeerd rond een autovrij hof.
Aan weerskanten van de Dommel dient een zone van 50 meter vrij gehouden te worden van bebouwing en ecologisch ingericht te worden. Tussen de Dommel en de achtertuinen ligt de collectieve boomgaard, de tegenhanger van het stenige erf. Langs de boomgaard, op de rand van de donk, loopt een openbaar pad, vanwaar zowel de boomgaard als van de Dommel genoten kan worden.

Werkverband: H+N+S Landschapsarchitecten
Jaar: 2007