Maasvlakte II Buitencontour

Maasvlakte II Buitencontour

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt met de geplande 2e Maasvlakte (MV2) aan uitbreiding van haar haventerrein. Het Havenbedrijf wil de realisatie echter combineren met de aanleg van recreatieruimte en nieuwe natuur. Wat bij de 1e Maasvlakte min of meer toevallig is ontstaan, wordt nu gepland.
Drie karakteristieken zijn van invloed op het landschapsontwerp:
1. de technische wereld van de functionele haven
2. de natuurlijke haven
3. de toegankelijke en attractieve haven.
In het landschapsontwerp zijn deze 3 werelden in één aansprekend concept samengevat en tot op inrichtingsniveau doorvertaald. Zo is een stoer landschap gecomponeerd dat past bij de schaal – geen getut, maar lange zichtlijnen, robuuste viaducten, een groot intensief te gebruiken strand en een superkijkduin.
Op de enorme schaal van de buitencontour is een nauwkeurig gecomponeerd landschap bedacht, dat onder invloed van natuurlijke processen (natuurlijke duinvorming/verstuiving) zijn uiteindelijke vorm krijgt. Hierin zijn zorgvuldig bepaalde doorkijken en uitzichtplekken opgenomen, waarbij het contrast tussen enerzijds het natuurlijke duinlandschap en anderzijds het havenlandschap centraal staat. Dit contrast bepaalt ook het ontwerp voor het dwarsprofiel van de infrastructuurbundel.

Werkverband: H+N+S Landschapsarchitecten
Jaar: 2007-2008