Rhederoord Petzold

Rhederoord Petzold

Van de Duitse landschapsarchitect Petzold zijn in heel Europa tuinontwerpen te vinden. Ook in Nederland heeft Petzold tuinontwerpen gemaakt voor landgoederen, zoals ‘Rhederoord’ in De Steeg. In de afgelopen eeuw zijn de oorspronkelijke ontwerpen van Petzold op de achtergrond geraakt en is het accent verschoven naar op natuurbeheer geënt bosbeleid, zo ook op Rhederoord. Veel van de door Petzold aangeplante bomen naderen op dit moment hun maximale leeftijd. De kans bestaat dat, bij uitblijven van goed beheer, het beplantingsplan en de ontwerpprincipes van Petzold verder in verval zullen raken. Om deze reden is een vernieuwingsplan voor Rhederoord opgesteld. In het ontwerp staat de omgang met de cultuurhistorie centraal: de erfgoedstrategie. Welke Petzold-ideeën worden opnieuw gebruikt? Moet het natuurbos worden omgevormd tot een vitaal parkachtig bos? Wat te doen met de oude Petzoldboomgroepen? Hoe kunnen nieuwe boomgroepen worden geïntroduceerd binnen het park? Op basis van de door H+N+S en Buiting Bosontwikkeling verrichte historische, dendrologische en ruimtelijke analyse zijn 4 hoofdprincipes die Petzold heeft toegepast op Rhederoord benoemd als hoofdinstrumentaria voor het ontwerp: de ‘scenic walk’ en de ‘belt’ (omgaan met reliëf), de gelobde bosrand, het hiërarchisch padenstelsel en de Petzoldboomgroep. Samen met het Programma van Eisen leiden deze principes tot een herzien ontwerp voor Rhederoord.

Werkverband: H+N+S Landschapsarchitecten
i.s.m. Buiting Advies
Jaar: 2007