CV

Profiel

Na in 2005 (cum laude) te zijn afgestudeerd als landschapsarchitect aan de Landbouwuniversiteit Wageningen ben ik gaan werken als landschapsarchitect over de volle breedte binnen het ruimtelijk speelveld. Van brugontwerp tot visievorming op regionale schaal. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan een zeer gevarieerd portfolio en ben daardoor als landschapsarchitect zowel in de diepte als in de breedte van het werkveld goed thuis. Terugkerende thema’s zijn natuurontwikkeling, watersystemen, de omgang met erfgoed, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Vanaf augustus 2013 ben ik als zelfstandig landschapsarchitect werkzaam als Tim de Weerd Landschapsarchitect.

 

Opleidingen

 2003 – 2005 Wageningen University & Research Centrum | Landscape Planning & Design
Specialisatie: Landscape Architecture, diploma behaald in 2005 | Cum Laude
Thesis: A TRIBU(N/T)E TO ZILVER(Z/L)ANDSCHAP | Genomineerd voor de ArchiPrix 2006

1998 – 2003 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein | Tuin- en Landschapsinrichting
Specialisatie: Ontwerpen, diploma behaald in 2003

1997 – 1998 Katholieke Universiteit Nijmegen
Bestuur- en Organisatiewetenschappen, niet afgerond

1991 – 1997 Cobbenhagencollege
VWO, diploma behaald in 1997

 

Relevante werkervaring

08/2013 – Heden Zelfstandig landschapsarchitect
Werkzaamheden: advies-, ontwerp- en tekenwerk ten behoeve van tuin- en landschapsarchitectonische vraagstukken

 • Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit | In opdracht van Provincie Overijssel
 • Schetsontwerp en beeldkwaliteitplan Natuurhuisjes aan de Rijkerswoerdse Plassen | In opdracht van: Uit®waarde
 • Schetsontwerp ‘uiterwaarden’ Maas | In opdracht van K3Delta
 • Ontwikkelvisie Plas Lingezegen | In opdracht van: Uit®waarde
 • Landschapsvisie Solarpark Groene Hoek | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • De Zandmeren | In opdracht van: Uit®waarde
 • Toetsing Kribverlaging Waal | In opdracht van: Arcadis
 • Beeldkwaliteitplan Zeehaven Dordrecht | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Masterplan TiZwolle | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Schetsontwerp Vecht Hardenberg-Junne | In opdracht van: Arcadis
 • Ruimtelijk inpassingsplan N211 Wippolderlaan | In opdracht van: Arcadis
 • Schetsontwerp Traverse Dieren | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Grootschalig onderhoud N214 | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Visualisatie en ontwerp Fort-terrein | In opdracht van: B4O
 • Landschappelijke inpassing bedrijf Klop Watersport | In opdracht van: B4O
 • Knooppuntenstrategie Dordrecht | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Inpassingstudie Infrastructurele Knoop Leiden | In opdracht van: Enno Zuidema Stedebouw
 • Land van Bezinning, studie naar landschappelijke inpassing wellnesscentrum | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Advies t.b.v. uitvoeringsvraagstukken Het Waterrijk | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Herzien Kaart Kwaliteitskader Park Lingezegen | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Voorlopig Ontwerp Nieuwe Dordtse Biesbosch | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Beeldkwaliteitplan Bruggen Apeldoorns Kanaal | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Structuurvisie Veluwetransferium Heerde | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten

02/2013 – 07/2013 Landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten
Werkzaamheden: het maken van ontwerpen, visualiseren, aansturen van tekenaars, contact met opdrachtgevers

 • Cultuurhistorische Atlas Lefortovo, Moskou
 • Ruimte voor de Waal, detailleringen, Nijmegen

11/2012 College geven bij Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
Werkzaamheden: het geven van een praktijkcollege aan derdejaars studenten Tuin- en Landschapsinrichting

05/2012 – 01/2013         Landschapsarchitect bij Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten
Werkzaamheden: het maken van ontwerpen, visualiseren, aansturen van tekenaars, contact met opdrachtgevers

 • Gebiedsprofielen Provincie Zuid-Holland, Delflandse Kust
 • Gebiedsprofielen Provincie Zuid-Holland, Alblasserwaard – Vijfheerenlanden
 • Definitief ontwerp Het Waterrijk, Park Lingezegen

11/2011 – 04/2012         Reis Zuid-Amerika

01/2009 – 12/2011         Landschapsarchitect bij Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten
Werkzaamheden: het maken van ontwerpen, visualiseren, aansturen van tekenaars, contact met opdrachtgevers

 • Kwaliteitskader Park Lingezegen
 • Schetsontwerp Oevers Rijkerswoerdse Plassen, Park Lingezegen
 • Schetsontwerp Recreatiestrip Waterrijk, Park Lingezegen
 • Planalternatieven Het Waterrijk, Park Lingezegen
 • Definitief ontwerp Bruggen, Presikhaaf Ecozone Oost
 • Definitief ontwerp Presikhaaf Ecozone Oost
 • Boekpublicatie: Straten Maken, Hoe ontwerp je een goed straatprofiel?
 • Landschapsadvies windenergie Limburg
 • Beleidsverkenning windenergie stedelijk gebied Flevoland
 • Schetsontwerp dijkzone Vorchten en Veessen
 • Landschapsplan Landelijk Strijp

10/2005 – 12/2008         Landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten
Werkzaamheden: het maken van (deel)ontwerpen, visualiseren, aansturen van tekenaars, contact met opdrachtgevers

 • Landschappelijk Raamwerk Oosterhout Oost
 • Groenblauw Raamwerk Stadionpark
 • Inrichtingsplan Intensief Strand Maasvlakte 2
 • Ambitiedocument Entreegebied Maasvlakte 2
 • Inrichtingsplan Buitencontour Maasvlakte 2
 • Beeldkwaliteitplan Rotterdammer Haven
 • Gebiedsvisie A15, studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen Duiven, Zevenaar, A12 en Pannerdensch Kanaal bij doortrekking van de A15
 • Landschapsanalyse Betuws Bedrijvenpark
 • Belvedèreproject Petzold op Rhederoord
 • Visie- en randvoorwaardendocument Dommel Entree Boxtel
 • Prijsvraag parkontwerp Riverparc Korea
 • Prijsvraag stedenbouwkundig ontwerp Saksen Weimar
 • Planalternatieven MER Noordwaard
 • Landschapsstructuurplan Kommunarka Moskou
 • Stedenbouwkundige visie Almere Kustzone

03/2007 – 05/2007         Docentschap Academie van Bouwkunst Amsterdam
Werkzaamheden: het begeleiden van eerstejaars studenten landschapsarchitectuur

09/2005 – 12/2005         Onderwijsassistent bij Wageningen University & Research Centrum
Werkzaamheden: het begeleiden van vierdejaars studenten met specialisatie Landscape Architecture

10/2004 – 12/2005         Correspondent bij Archined
Werkzaamheden: het schrijven van artikelen

09/2002 – 10/2002         Onderwijsassistent bij Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
Werkzaamheden: het begeleiden van eerstejaars studenten Tuin- en Landschapsinrichting

01/2002 – 07/2002         Stage bij Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten
Werkzaamheden: het maken van (deel-)ontwerpen

 

Cursussen

2013 Cursus Frans, Alliance-Francaise

2011 Twee weken individuele Spaanse les, Quito

2011 Bos en Bosbeheer voor landschapsarchitecten, Simon Klingen

2009 Autocad, TEC/CAD College

 

Vaardigheden

Ervaring met Photoshop, Illustrator, InDesign, Première, AutoCad

In bezit van rijbewijs B

Nederlands: Goed in woord | Goed in geschrift

Engels: Goed in woord | Goed in geschrift

 

Interesses

Wedstrijdzwemmen | klassiek, jazz- en bossa nova gitaar | muziek | literatuur | reizen | tuinieren