CV

Na in 2005 (cum laude) te zijn afgestudeerd als landschapsarchitect aan de Landbouwuniversiteit Wageningen ben ik gaan werken als landschapsarchitect over de volle breedte binnen het ruimtelijk speelveld. Van brugontwerp tot visievorming op regionale schaal. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan een zeer gevarieerd portfolio en ben daardoor als landschapsarchitect zowel in de diepte als in de breedte van het werkveld goed thuis. Terugkerende thema’s zijn natuurontwikkeling, watersystemen, de omgang met erfgoed, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Vanaf augustus 2013 ben ik als zelfstandig landschapsarchitect werkzaam als Tim de Weerd Landschapsarchitect.

08/2013 – Heden Zelfstandig landschapsarchitect

 • Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit | In opdracht van Provincie Overijssel
 • Schetsontwerp en beeldkwaliteitplan De Groene Woerd | In opdracht van: Uit®waarde en ECO Bouwprojecten
 • Schetsontwerp ‘uiterwaarden’ Maas | In opdracht van K3Delta
 • Ontwikkelvisie Plas Lingezegen | In opdracht van: Uit®waarde
 • Landschapsvisie Solarpark Groene Hoek | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • De Zandmeren | In opdracht van: Uit®waarde
 • Toetsing Kribverlaging Waal | In opdracht van: Arcadis
 • Beeldkwaliteitplan Zeehaven Dordrecht | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Masterplan TiZwolle | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Schetsontwerp Vecht Hardenberg-Junne | In opdracht van: Arcadis
 • Ruimtelijk inpassingsplan N211 Wippolderlaan | In opdracht van: Arcadis
 • Schetsontwerp Traverse Dieren | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Grootschalig onderhoud N214 | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Visualisatie en ontwerp Fort-terrein | In opdracht van: B4O
 • Landschappelijke inpassing bedrijf Klop Watersport | In opdracht van: B4O
 • Knooppuntenstrategie Dordrecht | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Inpassingstudie Infrastructurele Knoop Leiden | In opdracht van: Enno Zuidema Stedebouw
 • Land van Bezinning, studie naar landschappelijke inpassing wellnesscentrum | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Advies t.b.v. uitvoeringsvraagstukken Het Waterrijk | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Herzien Kaart Kwaliteitskader Park Lingezegen | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Voorlopig Ontwerp Nieuwe Dordtse Biesbosch | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Beeldkwaliteitplan Bruggen Apeldoorns Kanaal | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten
 • Structuurvisie Veluwetransferium Heerde | In opdracht van: Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten

02/2013 – 07/2013 Landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten

 • Cultuurhistorische Atlas Lefortovo, Moskou
 • Ruimte voor de Waal, detailleringen, Nijmegen

11/2012 College geven bij Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein

05/2012 – 01/2013         Landschapsarchitect bij Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten

 • Gebiedsprofielen Provincie Zuid-Holland, Delflandse Kust
 • Gebiedsprofielen Provincie Zuid-Holland, Alblasserwaard – Vijfheerenlanden
 • Definitief ontwerp Het Waterrijk, Park Lingezegen

11/2011 – 04/2012         Reis Zuid-Amerika

01/2009 – 12/2011         Landschapsarchitect bij Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten

 • Kwaliteitskader Park Lingezegen
 • Schetsontwerp Oevers Rijkerswoerdse Plassen, Park Lingezegen
 • Schetsontwerp Recreatiestrip Waterrijk, Park Lingezegen
 • Planalternatieven Het Waterrijk, Park Lingezegen
 • Definitief ontwerp Bruggen, Presikhaaf Ecozone Oost
 • Definitief ontwerp Presikhaaf Ecozone Oost
 • Boekpublicatie: Straten Maken, Hoe ontwerp je een goed straatprofiel?
 • Landschapsadvies windenergie Limburg
 • Beleidsverkenning windenergie stedelijk gebied Flevoland
 • Schetsontwerp dijkzone Vorchten en Veessen
 • Landschapsplan Landelijk Strijp

10/2005 – 12/2008         Landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten

 • Landschappelijk Raamwerk Oosterhout Oost
 • Groenblauw Raamwerk Stadionpark
 • Inrichtingsplan Intensief Strand Maasvlakte 2
 • Ambitiedocument Entreegebied Maasvlakte 2
 • Inrichtingsplan Buitencontour Maasvlakte 2
 • Beeldkwaliteitplan Rotterdammer Haven
 • Gebiedsvisie A15, studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen Duiven, Zevenaar, A12 en Pannerdensch Kanaal bij doortrekking van de A15
 • Landschapsanalyse Betuws Bedrijvenpark
 • Belvedèreproject Petzold op Rhederoord
 • Visie- en randvoorwaardendocument Dommel Entree Boxtel
 • Prijsvraag parkontwerp Riverparc Korea
 • Prijsvraag stedenbouwkundig ontwerp Saksen Weimar
 • Planalternatieven MER Noordwaard
 • Landschapsstructuurplan Kommunarka Moskou
 • Stedenbouwkundige visie Almere Kustzone

03/2007 – 05/2007         Docentschap Academie van Bouwkunst Amsterdam

09/2005 – 12/2005         Onderwijsassistent bij Wageningen University & Research Centrum

10/2004 – 12/2005         Correspondent bij Archined

09/2002 – 10/2002         Onderwijsassistent bij Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein

01/2002 – 07/2002         Stage bij Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten