Het kleine huis op de wierde

Het kleine huis op de wierde

Oneindig wad
Uitkijkend vanaf de dijk ontvouwt zich een uitgestrekte vlakte. De eerste tientallen meters langs de dijk zijn nog begroeid, de kwelder die enkel nog met storm- en springvloed onder water loopt, daar achter liggen de zand- en modderplaten. Meanderende geulen en kreken stromen tussen de kwelders en platen en laten het tij van de waddenzee in en uit. Dit uitgestrekte, horizontale kwelderlandschap moet gekoesterd worden om zowel zijn leegte als om zijn functie als natuurlijke dijkbeschermer tegen hoge, krachtige golven. De dijk ligt op de buitengrens van de vervlogen cultuur van landaanwinning. Daarachter liggen de oude voorbodes van nieuw land, nu onderdeel van één van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland: het wad.

Kwetsbare Wierde
Een nieuwe wierde moet dan ook de uitstraling hebben van wat had kunnen zijn en niet van wat gaat komen. Kwetsbaarheid en het benadrukken van de leegte zijn daarbij de belangrijkste thema’s. Het ontwerp voor de nieuwe wierde begint met zijn omgeving. Door de bestaande rechte kreken rondom de nieuwe wierde te verruimen en een opening te maken naar het waddenhaventje Noordpolderzijl ontstaat er een aaneengesloten kreekstelsel in het stramien van de kwelder. Door kreken met elkaar te verbinden worden dode eindjes met elkaar verknoopt. Zo ontstaat een nattere kwelder en door een betere doorstroming wordt tegelijkertijd de slibproblematiek in het waddenhaventje aangepakt.
De wierde zelf ligt los van de hogere weides iets in de lagere en nattere kwelders geschoven. Hiermee komt de wierde los van het hogere land en de dijk te liggen, echt met zijn voeten in de kwelder. Een lage kade op ongeveer 2.00 meter NAP, ongeveer 1 meter boven de kwelder verbindt de wierde met de weides. Ook tijdens vloed is de wierde bereikbaar. De wierde ligt op ongeveer 3.00 meter NAP, ruim boven het gemiddeld springtij, maar onder het peil van een extremer springtij.

Houten huis
Bovenop de wierde komt een stevige, eenvoudige, maar ijle houten constructie te staan, die de contouren van een huis voorstelt. Dit huis benadrukt de leegte van het wad en vormt een handreiking naar het verleden en de betekenis van de wierde als woonplek. Tegelijkertijd maakt dit huis de kwetsbaarheid van de wierde zichtbaar. Tijdens wat hoger springtij staat dit huis met zijn voeten in het water…

Prijsvraag: Groninger Landschap
Jaar: 2015