Schetsontwerp Traverse Dieren

Schetsontwerp Traverse Dieren

Voor het ontwerp van de Traverse Dieren staat het versterken van de ‘couleur locale’, een herkenbare, eigen sfeer voorop. De sfeer van de Veluwerand wordt in de Ontwerp Handleiding Ruimtelijke Inrichting (OHRI) vertaald in een lommerrijk wegtracé met het Stationsplein als accent van het dorp.

Het OHRI geeft een sterk en compleet ruimtelijke beeld voor de inpassing. Onze inzet is er op gericht om bij de uitwerking van de Traverse Dieren het OHRI uit te bouwen tot een even krachtig uitvoeringsplan. Daarbij gaat het om de beleving, om het tastbaar maken van de ‘couleur locale’, maar ook om leefbaarheid, veiligheid en onderhoud. Oftewel om een integrale benadering van ruimtelijke kwaliteit. De hoofdlijn blijft daarbij fier overeind, en waar wij kansen zien vullen wij aan.

Werkverband: freelance landschapsarchitect in opdracht van veenenbosenbosch landschapsarchitecten
Jaar: 2015