Beleidsverkenning windenergie stedelijk gebied Flevoland

Beleidsverkenning windenergie stedelijk gebied Flevoland

Welke mogelijkheden liggen er voor windenergie in het stedelijk gebied? Het huidige beleid sluit dat uit. Tegelijk keert die vraag vanuit het streven naar een energie neutrale stad of woonwijk bij regelmaat terug. De studie Woonwind brengt aan de hand van een brede verkenning en de gemeente Almere als testcase in beeld welke kansen er liggen. Zes scenario’s maken op uiteenlopende wijze gebruik van de stedenbouwkundige opzet van Almere. Op een beeldende wijze worden verschillende opstellingen getest op hun ruimtelijke consequenties.

Werkverband: veenenbosenbosch landschapsarchitecten
i.s.m. Buro-RO
Jaar: 2010