Werkveld

Als zelfstandig landschapsarchitect ben ik breed georiënteerd. Ik werk aan opgaven op uiteenlopende schaal- en abstractieniveaus. Dit kunnen zowel opgaven in de stad, aan de stadsrand, maar ook in het buitengebied zijn. Voorbeelden hiervan zijn grote natuurbouwprojecten, parkontwerpen, beleidsplannen voor het buitengebied, landgoedontwikkeling, beeldkwaliteitsplannen, erfgoedstrategieën, studies naar zonnevelden en windenergie, erftransformaties.

Wanneer een opgave er om vraagt, kan ik inhoudelijke ondersteuning vanuit mijn eigen netwerk inzetten. Te denken valt aan ecologen, verkeerskundigen, civiele techneuten, stedenbouwkundigen en architecten. Tot mijn opdrachtgevers behoren bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, particulieren, provincies en architecten-, landschapsarchitecten- en stedenbouwkundige bureaus.

Natuur maken in de Diedensche Uiterdijk