Variantenstudie Leiden Knoop-West

Variantenstudie Leiden Knoop-West

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan de RijnlandRoute, de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Leiden heeft grote belangen bij een goede inpassing en aansluiting op de RijnlandRoute. De nieuwe weg kan de verkeersstructuur van de stad ondersteunen waardoor de ruimtelijke kwaliteit van de infrastructuur en omgeving en daarmee ook de ruimtelijke kwaliteit van de stad verbeterd wordt. De gemeente Leiden streeft naar een optimale inpassing van de Rijnlandroute aan zowel de oost als de westzijde van de stad. Repeterende vragen zijn: wat is de kwaliteit van de plek? Hoe is de beleving van de weggebruikers (snel en langzaam verkeer)? Kan de herstructurering van de aansluiting ook een kwaliteitsimpuls betekenen voor de stedenbouwkundige context van de infra-knoop? En hoe ziet dat er dan uit?

Het ontwerp, zoals dat nu door de provincie wordt voorgesteld is vooral een verkeerskundige uitwerking. Voordat het voorlopig ontwerp in de zomer wordt afgerond wil de gemeente Leiden haar wensen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit kenbaar maken zodat deze vertaald kunnen worden in de plannen. Het voorliggende document omvat een verkenning daartoe in drie richtingen.

De schetsontwerpen zijn vanuit uiteenlopende varianten voor knoop West uitgewerkt; de knoop als bijzondere plek (icoon), als onderdeel van de route van de stad en de knoop waarbij het de identiteit van de omgeving doorloopt over het verkeersplein. De drie schetsontwerpen beantwoorden de opgave om voor knoop West een eigen identiteit te creëren. Uitgangspunt voor het onderzoek is dat, wat het gemotoriseerde verkeer betreft, de schetsontwerpen voor de landschappelijke/ stedenbouwkundige inpassing van de knoop overeenkomen met de bestaande verkeerskundige ontwerpen van de provincie Zuid-Holland.

Werkverband: freelance landschapsarchitect in opdracht van Enno Zuidema Stedenbouw
Jaar: 2014