Vecht Vervlecht

Vecht Vervlecht

Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.
Tussen Hardenberg en Junne vormt het halfopen landschap een combinatie van buurtschappen, agrarische activiteit en belangrijke natuurwaarden. Het programma Ruimte voor de Vecht ziet dit gebied als een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal. Een veilige en schone Vecht is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Vechtdal. Met als resultaat versterking van de natuurwaarden en de economische perspectieven in het gebied. Langs het 16 kilometer lange tracé tussen Hardenberg en Junne onderzoekt Ruimte voor de Vecht de mogelijkheden de Vecht om te vormen tot een veilige en halfnatuurlijke rivier. Arcadis werkt momenteel aan het schetsontwerp voor het traject Hardenberg-Junne en de deelgebieden Rheezermaten, Karshoek en Stegeren.

Werkverband: freelance landschapsarchitect in opdracht van Arcadis
Jaar: 2015