Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een weids open veenlandschap met karakteristieke verkavelingsblokken, een ingenieus watersysteem en gevarieerde bebouwingslinten. De Vijfheerenlanden kennen daarbij door de invloed van de rivier een lommerrijk en onregelmatig karakter. Langs de Noord en de Merwede is een stedenband ontstaan. In het gebiedsprofiel worden deze kenmerkende onderdelen van het in het Groene Hart gelegen landschap benoemd, de ambities vastgelegd en uitwerkingen beschreven. Het profiel biedt op die manier de Provincie Zuid-Holland de mogelijkheid om meer te sturen vanuit de ruimtelijke kwaliteit en minder vanuit de regels.
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/gebiedsprofielen/

Werkverband: veenenbosenbosch landschapsarchitecten
i.s.m. Land-id
Jaar: 2012