Beeldkwaliteit Bruggen Apeldoorns Kanaal

Beeldkwaliteit Bruggen Apeldoorns Kanaal

Het vijfde pand van het Apeldoorns Kanaal wordt binnenkort gesaneerd. De sanering vormt de basis voor de gebiedsontwikkeling zoals deze is uitgestippeld in de Agenda Gebiedsontwikkeling voor het 5e en 6e pand. Het kanaal komt hiermee weer terug in beeld. De Staten van de provincie Gelderland hebben verzocht om in het kader van de Gebiedsontwikkeling ook de bevaarbaarheid te onderzoeken. Wil er vanaf Hattem tot aan Heerde gevaren kunnen worden, dan moeten, naast de sanering, de bestaande vaste bruggen vervangen worden door beweegbare. Veel van de bestaande bruggen zijn karakteristiek voor het kanaal en vormen een nog tastbare geschiedenis. Dat was de reden voor de stuurgroep om onderzoek te laten doen naar de beeldkwaliteit voor de nieuwe bruggen.
De bruggen zijn prominent aanwezig langs het kanaal, het zijn de verbijzonderingen langs de lange watergang. Het karakter van de bruggen bepaalt dan ook veel. Het doel van de studie is om in beeld te brengen welke beeldkwaliteit de nieuwe bruggen zouden moeten hebben. Daarbij spelen vragen als: moeten het kopieën zijn van de historische ophaalbruggen of zou juist een nieuwe reeks de technische vooruitgang duidelijk moeten maken? En, zou het een vast ontwerp kunnen zijn of mag elke brug van de ander verschillen? De studie heeft betrekking op het 5e pand van het kanaal, met een doorkijk naar de andere panden.

Werkverband: freelance landschapsarchitect in opdracht van veenenbosenbosch landschapsarchitecten
Jaar: 2013