Straten Maken

Straten Maken


In Nederland is bijna geen straat gelijk. Het verschil is niet zomaar ontstaan, aan dit rijke palet hebben uiteenlopende factoren bijgedragen. Belangrijk zijn de ontwikkelingen in de stedenbouw, maar ook maatschappelijke of technische ontwikkelingen hebben de trend bepaald. In de permanente verbouwing van onze buitenruimte vormt de straat een steeds terugkerende ontwerpopgave.
De Langerakbaan in Utrecht, Vuurplaat in Rotterdam, de Einthovenlaan in Groningen. Voortdurend worden nieuwe straten aangelegd. Veel vaker nog worden bestaande straten heringericht, zoals de Loolaan in Apeldoorn, de Valkstraat in Arnhem en de Haarlemmerdijk in Amsterdam.
Maar hoe ziet een goede straat, singel of kade eruit. Kun je van goede voorbeelden leren. Ja, dit boek wil daarom inspireren. Het beoogt buitenruimteontwerpers en aanverwante vakdisciplines, maar ook studenten mee te nemen in de lessen die op straat geleerd kunnen worden. Straten maken nodigt uit om eens goed naar straten te kijken.

Werkverband: veenenbosenbosch landschapsarchitecten
Jaar: 2008-2011