Inpassing loods Klop Watersport

Inpassing loods Klop Watersport

In opdracht van en in samenwerking met B4O is een inpassingsstudie gedaan naar een nieuw te bouwen loods voor Klop Watersport te Hardinxveld-Giessendam. Vanuit het Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en een beknopte ruimtelijke analyse zijn een aantal ambities benoemd voor de inpassing. De belangrijkste zijn: richt de voorkant naar de dijk, versterk het contrast tussen de multifunctionele oeverwal en het open veenweidegebied in de komgronden, versterk de relatie met de rivier (boothuis), zorg voor een groene overgang naar het landschap en koester de Tiendweg aan de achterzijde van de kavel. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarin de loods iets naar de dijk terug is geschoven. Hiermee ontstaat een compact erf aan de dijk en wordt er afstand genomen van de Tiendweg, die zo zijn continuïteit behoud. Een groene omlijsting van het gehele erf verzacht de overgang naar het landschap.

Werkverband: freelance landschapsarchitect in opdracht van B4O
Jaar: 2014