Landschapsplan Landelijk Strijp

Landschapsplan Landelijk Strijp


Sinds enkele jaren werkt Eindhoven hard aan zijn ontwikkeling tot Brainport, tot internationale toplocatie voor technologische kennis en innovatie. Daar passen nieuwe, wervende werklocaties bij, maar ook een versterking van het algehele vestigingsklimaat van de stad.
In Landelijk Strijp, waar Philips een grote voetafdruk heeft achtergelaten, komen beide opgaven samen. De locatie biedt de ruimte aan de Brainport Innovatie Campus, drie werkclusters in het groen, maar vormt tegelijk een belangrijk park voor de stad en een groene wig die het stadshart verbindt met het buitengebied van het ‘Groene Woud’. Het landschapsplan voor Landelijk Strijp geeft vorm aan deze ambities. De opgave om vorm te geven aan Landelijk Strijp als groene werkomgeving, stadspark en corridor heeft geleidt tot acht planonderdelen die de dragers vormen voor het landschapsplan:
• Majestueuze laan als drager
• Het kanaal als herkenbare lijn
• Kloeke Bosrug en doorgaand beekdal
• Strijpsepad
• Landgoed aan de A2
• Werken in het groen
• Stadswoud en mozaïek
• Fijnmazig padenstelsel

Werkverband: veenenbosenbosch landschapsarchitecten
Jaar: 2010