Handreiking Rood voor Rood

Handreiking Rood voor Rood

De handreiking Rood voor Rood wil inspiratie geven aan initiatiefnemers en andere betrokken partijen voor de realisering van een Rood voor Rood-project.
Rood voor Rood is een instrument van de provincie Overijssel voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijke gebied. Het instrument maakt het mogelijk landschapsontsierende schuren af te breken en daarvoor in de plaats een bouwkavel met een woning te ontwikkelen. Met de opbrengsten van de bouwkavel kunnen de kosten van de sloop gefinancierd worden en aanvullende investeringen in het landschap worden gedaan, bijvoorbeeld voor nieuwe beplantingen of wandelroutes. Zo werken we aan een mooier en sterker landschap.

In opdracht van Provincie Overijssel
Werkteam: Harry Stoffer, Tim de Weerd
in samenwerking met Feddes Olthof Landschapsarchitecten
Jaar: 2018