Schetsontwerp Ossekamp & De Waarden - Diedensche Uiterdijk

Schetsontwerp Ossekamp & De Waarden – Diedensche Uiterdijk

Langs de ‘Bedijkte Maas’ tussen Ravenstein en Raamsdonkveer wil Natuurmonumenten ruim 800 hectare extra riviernatuur maken. Deze grotendeels agrarische uiterwaarden moeten worden getransformeerd naar een aantrekkelijk en toegankelijk natuurgebied aan de Maas. De Maas moet weer beleefbaar worden. Om dit te realiseren is Natuurmonumenten actief in het aankopen van gronden in de uiterwaarden, het herinrichten van uiterwaarden en het zoeken naar samenwerkingspartners. Dit initiatief heet het ‘Meer Maas project’, dat loopt sinds 2004. ‘Meer Maas’ wil de natuurwaarde van de bestaande gebieden opwaarderen en middels extra natuur meer natuurlijke uiterwaarden langs de Maas realiseren. Oftewel een Maas met nevengeulen, ooibos en rietmoeras.

De uiterwaarden de Ossekamp, De Waarden en de Diedensche Uiterdijk maken deel uit van het ‘Meer Maas project’, dat Vereniging Natuurmonumenten sinds enige jaren tot uitvoering aan het brengen is. K3Delta wil door middel van zand- en kleiwinning in deze uiterwaarden graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ‘Meer Maas’. Eerste stap in de ontwikkeling van de Ossekamp, De Waarden en de Diedensche Uiterdijk is het maken van een schetsontwerp als de spreekwoordelijke (positieve) steen in de vijver en middels een mooie rimpeling in het water Vereniging Natuurmonumenten te enthousiasmeren een gezamenlijke planvorming op gang te laten komen voor deze twee gebieden.

In opdracht van K3Delta
Jaar: 2016