Rijkerswoerdse Plassen: Oevers en Recreatieboulevard

Rijkerswoerdse Plassen: Oevers en Recreatieboulevard

In het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Park Lingezegen is in een drietal bovenregionale attracties voorzien. Een daarvan is de recreatieboulevard in deelgebied Het Waterrijk.
De zevenhonderd meter lange en zeven meter brede houten boardwalk, die de oostelijke oeverlijn van de Rijkerwoerdse Plassen schampt, vormt een markant element in het regionale park. Paviljoens op palen en in het water scheppen straks uiteenlopende water gerelateerd vertier. Ommetjes rond het water verbinden de boulevard met het park.

Werkverband: veenenbosenbosch landschapsarchitecten
Jaar: 2010-2011