Noorderdiepzone

Noorderdiepzone

Voor de natuur wordt een robuuste, natte verbinding aangelegd tussen de Dordtse Biesbosch in het westen en de Sliedrechtse Biesbosch in het oosten. De natuur komt dichter naar de stad en wordt ontsloten met een netwerk van wandel- en fietspaden.
Een ecologische zone van ruim 275 hectare verbindt straks de natuur van de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch. Naast waterrijke delen komen er droge stukken waardoor een afwisselend natuurgebied van grasland, bos, moeras en water ontstaat. Heel het gebied blijft binnendijks. Het getij is dus niet merkbaar.
In de Nieuwe Dordtse Biesbosch komt extra ruimte voor iedereen in Dordrecht om te recreëren. De nieuwe recreatiemogelijkheden zijn er vooral op gericht om de natuur te kunnen beleven. Denk aan nieuwe routes om te fietsen, wandelen, kanoën en struinen, en aan extra ‘pleisterplaatsen’ met kleinschalige horeca.
https://cms.minienm.nl/publicatie/ontwerp-delta-nl#/projectenontwerpdeltanl
www.nieuwedordtsebiesbosch.nl

Werkverband: freelance landschapsarchitect in opdracht van veenenbosenbosch landschapsarchitecten
i.s.m. DLG
Jaar: 2013 – 2014