De Zandmeren

De Zandmeren

Voor Recreatieschap Uit®waarde is een snelle studie gedaan naar het aantrekkelijker maken van de oevers van de Zandmeren. Drie uitgangspunten staan hierbij centraal: creëer een heldere zonering in programma, stel bewegen centraal en maak een heldere, stoere uitstraling.
De zonering gaat uit van een jachthaven op de kop van het schiereiland, intensievere functies zoals een kiosk, tijdelijke horeca, foodtrucks en fitness rondom het bestaande strand, een uitwaaihoek met natuurlijk spelen op de kleine punt, de zuidelijkere oevers worden natuurlijk ingericht.
Extra speelaanleidingen in het water, outdoorfitness, een veldrijparcours en trailrun langs de oevers geven de Zandmeren een sportievere uitstraling.
De inrichting van de Zandmeren krijgt door een meer open entree met zicht op plas en haven; de keuze voor stoer en robuust meubilair en het verwijderen van rommelige onderbegroeiing een heldere uitstraling.

In opdracht van Recreatieschap Uit®waarde
Jaar: 2015